fbpx

İade

Mağazamız içerisinde tüm satışlar Shopier sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Shopier, Mağazamız ile Alıcılar’ı yalnızca kredi kartıyla ödeme yapma imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. 

  • Shopier üzerinden Alıcı ve Adalı Bambu’nun bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Adalı Bambu’nun sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Shopier tarafından belirlenen şekilde ödemek ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
  • Alıcı, satın aldığı Ürün’ün kendisine tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade hakkını kullanmaz ise, bu süreden sonra Ürün’ü kabul etmiş sayılır.
  • Satın aldığı Ürün’ü iade etmek isteyen Alıcı, Adalı Bambu ile bağlantı kurmakla yükümlüdür. Satılan Ürün’ün iadesine ilişkin tüm sorumluluk Adalı Bambu üzerinde olup Shopier’in kendisine bildirilen hukuka aykırı durumlarda yetkili mercilere yapacağı bildirimler haricinde Alıcılar’a yardım etme ve destek sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Ürün’ün iadesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilen Ürün’ü, Ürün’e herhangi bir zarar vermeden ve kendisine teslim edildiği haliyle Adalı Bambu’ya göndermekle yükümlüdür. Bu konudaki sorumluluk Alıcı’dadır.
  • Ürün’ün(Ayıplı mal) iade edilmesinde kullanılan gönderi sebebiyle doğacak her türlü masrafı karşılamak Adalı Bambu’nun yükümlülüğüdür. Alıcı ve Adalı Bambu, Shopier’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
  • Alıcılar ve Adalı Bambu, Ürün’ün herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde Shopier’in tahsil ettiği hizmet bedelini iade yükümlülüğü hiçbir şart ve koşul altında bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Konuşmayı Aç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?